where can i buy generic xanax xanax 2mg xanax help zoloft withdrawal

tramadol vicodin withdrawal buy tramadol online without a prescription tramadol withdrawal bluelight

buy soma from usa soma price soma 350 mg info

hydrocodone apap mallinckrodt what is hydrocodone what is considered a high dose of hydrocodone

viagra xanax drug interactions alprazolam 0.5mg xanax high drug forum

shoot valium pills order valium online volume higher during commercials

valium ambien overdose ambien 10 mg ambien cr does not work

tramadol acetaminophen 37.5 dosage tramadol 50 is 50mg of tramadol a lot

10mg valium equals much xanax diazepam online buy valium thailand

can't sleep night after taking ambien ambien without prescription is ambien cr more expensive

Genel|01 Ağustos 2011 15:13

Alevilik nasıl doğdu

Paylaş
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (henüz oy verilmemiş)
Loading...Loading...

Alevilik bugün dünyanın bir çok yerinde topluluk olarak yaşayan Müslümanlığın bir koludur. Aleviliğin doğuşu birkaç farklı olaya bağlanabilir. Ancak asıl olan Hz. Muhammed sonrası yaşanan halifelik ve liderlik kavgasıdır.

Tarihi kaynaklara göre Hz. Muhammed Veda haccından sonra halifeliğin, daha önce de bir çok kez söylediği gibi Hz. Ali’ye geçmesini istemiştir.

Ancak bu isteği Peygamberimiz Hz. Muhammed öldükten sonra gerçekleşmemiş ve Hz. Ebubekir ilk halife olmuştur.

Alevilik nasıl doğdu

Daha sonra da Hz. Ömer ve Hz. Osman halife olmuşlar ancak Hz. Muhammed’in damadı olan Hz. Ali halife olmamıştır. Bu duruma Hz. Ali sessiz kalmış olsa da olay bir çok müslümanı rahatsız etmiştir.

İslam coğrafyasında ilk fikirsel ayrılıklar Hz. Osman zamanında başlamış, Hz. Osman’ın Emevi ailesine yakınlık gösterdiği dilden dile konuşulmuş ve Hz. Osman evinde öldürülmüştür.

Bu durumdan sonra Hz. Ali karışıklık içindeki İslam dünyasının son halifesi olmuş ancak Emeviler savaştan vazgeçmediği için Halifelik dönemi savaşlar içinde geçmiştir.

Hz. Osman’ın ölümünden sorumlu tutulan Hz. Ali’ye Emeviler bir çok kez savaş açmışlar ancak bunlardan sadece 1 tanesini kazanabilmişlerdir.

Hz. Ali 661 de şehit edildikten sonra Emevi hükümdarı Hz. Ali taraftarlarına eziyet etmekte ve Hz. Ali’nin akrabalarını öldürmekteydi.

Emevi hükümdarı Muaviye’nin Tüm İslam coğrafyasının lideri olabilmesi için Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’i öldürmesi gerekiyordu.

Hz. Hüseyin baskılardan uzaklaşabilmek adına ailesi ile Mekke’ye gitti. Kûfeliler^bunu duyunca onu Kûfeye çağırdılar.

Bu olay gerçekleşmeyince Hz. Hüseyin oldukça az sayıdaki ordusu ile Yezid’in ordusu ile savaştı. Kerbela denen bölgede susuz kaldılar ve savaşta mağlup oldular. Hz.Hüseyin ve beraberindeki oğlu da dahil 72 kişi öldürüldü.

Bu olay yüzyıllar boyu müslümanlığı etkilemiş, müslümanların kendi aralarında farklı kollara ayrılmasına neden olmuştur.

Emevi hanedanına karşı duyulan kin ve nefret yüzyıllar boyu devam etmiş ve bu muhalif duruşu sergileyenlere Alevi ve kuruma da Alevilik denmiştir.