Avrupa insan hakları mahkemesine nasıl başvurulur

Avrupa insan hakları mahkemesine nasıl başvurulur

Ülke olarak bazı durumlarda hak aranıldığı zaman diğer ülkelerin biraz gerisinde kalabiliyoruz. Tam da böyle durumlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ortaya çıkıyor.
0.0 (0 oy)
Avrupa insan hakları mahkemesine nasıl başvurulur

Ülke olarak hak arama konusunda bir çok ülkenin gerisinde yer alıyoruz. Ülke mahkemelerinde bekledikleri kararları alamadıklarını düşünen vatandaşlarımız da yurtdışındaki mahkemelere başvuruyorlar. Bu mahkemeler arasında Türk insanın en çok başvurduğu mahkeme Aihm olarak bilinen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’dir.

Avrupa İnsan Hakları Mahmekesi , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış  insan haklarının çiğnenmesi durumunda başvuru ile devreye giren bir kuruluştur. Uluslararası bir mahkemedir.

Sade bir vatandaş tek başına bu mahkemelere başvurabilir. Eğer ekonomik durumunuz iyiyse bir avukat da tutabilirsiniz.Mahkemeye yapılan  bireysel başvuruların daha önce değerlendirildiği yönünde bir genel düşünce mevcuttur.

AİHM

Mahkeme resmi dil olarak İngilizce ve Fransızcayı kabul eder. Ancak ilk başvuru Türkçe’de yapılabilir. Mahkeme bunu kabul edecektir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece posta ile yapılan başvuruları kabul eder. Eğer başvurunuzu telefon ile yaparsanız bu kesinlikle kabul edilmez. Faks ve e-mail ile yapılan başvurular ise posta ile gönderilen aynı metin mahkemenin eline geçtikten sonra kabul edilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları sadece bir adreste kabul eder. O adres “Monsieur le Greffier de la,   Cour europeenne des Droits de l’Homme,   Conseil de l’Europe,   F–67075 STRASBOURG CEDEX” ’dir.

İlk başvurunuzdan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı işleri müdürlüğü size bir belge gönderir. Bu belge dilekçenizin kayıt altına alındığı ile ilgilidir ve size bu belgede bir numara verilir. Bu numara daha sonraki tüm belgelere yazılmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yazılacak dilekçede bulunması gereken dört şart mevcuttur. Bunlar şikayetinizin dayandığı olayın özet bir anlatımı, hangi haklarınızın ihlal edildiğine dair bilgi, iç hukuk yollarında başarılı olamadığınıza dair bilgi, şikayetle ilgili verilmiş resmi kararların belgesi’dir.

Kimliğinizin açıklanmasını istemiyorsanız bunu belirtebilirsiniz. Mahkeme sonucunda devlet size yüklü bir tazminat ödemeye mahkum edilebilir. Bazı durumlarda konu Avrupa Birliği ilişkileri normuna girer ve konu çözülmeden Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinden ilerleme durur.