Coğrafi keşifler ve dünya düzenindeki önemi

Coğrafi keşifler ve dünya düzenindeki önemi

İnsanlık tarihinde siyasal haritaların şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan coğrafi keşifler ve dünya haritası 1400’lü yıllardao rtaya çıkmıştır.
5.0 (1 oy)
1400’lerden itibaren özellikle Avrupa milletlerinin Osmanlı İmparatorluğu ve Asya’daki diğer toplulukların elinde bulunan ticaret yollarına alternatifler getirmek için başlattıkları coğrafi keşifler, aslında yakın insanlık tarihinde siyasal haritaların şekillenmesinde büyük öneme sahiptir.Avrupalıların yeni ticaret yolları keşfetmek ve bu yeni yolların yönetimini ellerine geçirmek için giriştikleri coğrafi keşifler yarışı, 16. yüzyıldan itibaren hızlanmış ve dünyanın geleceğini etkileyecek bir sürece dönüşmüştür.

Her ne kadar günümüzde insanların yeni yerleş keşfetme merakı ve bilimsel inanışın getirdiği sorumluluklardan bahsedilse de, coğrafi keşifler öncelikli olarak “ekonomik” nedenlerde yapılmıştır. Avrupalılar için hayati derecede önemli olan yeni ticaret yollarının bulunması, kıtadaki toplumların varlığını sürdürebilmesi için bilimsellikten öte bir gereksinimdi.

1492 yılında “Yeni Dünya” keşfi ile dünya siyasi haritasında kalıcı değişimler yaşanmış ve günümüzün politikalarının dahi temelleri atılmıştır.