Dünya genelinde çöllerin dağılımı

Dünya genelinde çöllerin dağılımı

Dünya genelindeki çöllerin en belirgin özellikleri kurak iklimleridir. Çöllerin dağılımları ise kuraklığın meydana çıkış sebeplerine göre değişmektedir.
0.0 (0 oy)
Dünya genelinde var olan çöllerin başlıca özelliği, kuşkusuz çok kurak iklimleridir. Dünyadaki çöllerin dağılımı ve yapılarına göre aşırı kuraklığın oluşma nedenleri de birkaç farklı etkene bağlıdır. Dünyamızdaki çöllerin dağılımı ve bulundukları bölge, farklı çöl oluşumlarına neden olur. Kıta çölleri, alize çölleri ve kıyı çölleri olarak üçe ayrılan çöller, iç kesimlerde olmalarına göre ya da deniz kıyısına yakınlıklarına göre farklı özelliklere sahiptir.Ekvator bölgesinin çok sıcak olmasına neden olan alçak basınç kuşağının bitimiyle Ekvator’un üst ve alt kısmında oluşan yüksek basınç bölgelerinde görülen alize çölleri, Ekvator kuşağı ile birlikte dünya çevresindeki çöllerin dağılımı ve genişliğini belirler. Yükselerek Ekvator bölgesinden Kuzey ve Güney’e doğru hareket eden hava akımı karşıt hava akımlarıyla karşılaşarak alçalır ve bu çöllerde nemin %10 seviyesinin dahi altına inmesine ve böylece aşırı derecede kuraklık oluşmasına neden olur.

Sert esen rüzgarlar nemin %10 dahi olmadığı çöl alanlarında eserek buradaki kayaların büyük miktarda aşınmasına neden olur. Böylece kayaların ufalanmasıyla da ortaya devasa kum çölleri çıkar.