Ekümenlik ve tarihi süreçte ortaya çıkışı

Ekümenlik ve tarihi süreçte ortaya çıkışı

Türkiye’de son yıllarda sık sık karşılaştığımız ve dini kitaplarda da geçen Ekümenlik kavramı farklı mezheplerin bir araya gelmesidir.
0.0 (0 oy)
Son yıllarda ülkemizde de bir dönem gündeme gelen ve birçok dini kitapta adı geçen “Ekümenlik”, İslam’da olduğu gibi Hıristiyanlıkta da var olan farklı mezheplerin bir araya gelmesidir. Ancak farklı iki anlamda kullanılan bu sözcük, Rum Ortodokslarının diğer kiliselerden daha öncelikli olmasıdır.

Ekümenlik her iki anlamında da kullanılmakta olup, yaklaşık olarak 16. yüzyılda tanışılan bir kavramdır. 1517 yılında Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından gerçekleştirilen Mısır seferi esnasında tanışılan Patrikhaneler sayesinde tanışılan Ekümenlik kavramı, daha sonraki yüzyıllarda da önce Osmanlı ve daha sonrası Türkiye topraklarında kullanılmıştır. Hıristiyanlıktaki farklı mezhepler olan Ortodoks, Katolik ve Protestan inanışların bir araya gelerek ortak bir çatı altında toplanması olarak da tanımlanabilen Ekümenlik, kısacası Hıristiyan kilisesinin tek bir yapıya kavuşmasıdır. Bu sistemde meşhur Vatikan kilisesi de tüm Hıristiyan aleminin ortak kilisesi haline dönüşecektir.

Ortodoks kiliselerinin birbirinden bağımsız olarak yapılanması sonucu hiyerarşik düzen oluşturulması için gündeme getirilen bu konu, tüm Ortodoks kiliselerini birbirleri arasında bağlamak ve üst alt düzeni oluşturmakla alakalıdır.