where can i buy generic xanax xanax 2mg xanax help zoloft withdrawal

tramadol vicodin withdrawal buy tramadol online without a prescription tramadol withdrawal bluelight

buy soma from usa soma price soma 350 mg info

hydrocodone apap mallinckrodt what is hydrocodone what is considered a high dose of hydrocodone

viagra xanax drug interactions alprazolam 0.5mg xanax high drug forum

shoot valium pills order valium online volume higher during commercials

valium ambien overdose ambien 10 mg ambien cr does not work

tramadol acetaminophen 37.5 dosage tramadol 50 is 50mg of tramadol a lot

10mg valium equals much xanax diazepam online buy valium thailand

can't sleep night after taking ambien ambien without prescription is ambien cr more expensive

Genel|21 Ağustos 2011 22:00

Gökkuşağı nasıl oluşur

Paylaş
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (henüz oy verilmemiş)
Loading...Loading...

Dünyanın en güzel olaylarından biri olan gökkuşağının nasıl oluştuğu her merak edilen bir konudur. Bazen tek gökkuşağı görülürken bazen iki farklı gökkuşağı da aynı anda görülebilir.  Gökkuşağı oluşumu meteorolojik bir durumdur. Ancak yüzyıllar içinde gökkuşağı hakkında bir çok farklı efsane ortaya atılmış durumda.

Gökkuşağının bilimsel olarak oluşumu güneş ışınlarının yağmur damlaları veya sis bulutlarından yansıyıp ışığı kırmasıdır. Bu ışık kırılması renk tayfını meydana getirir ve bu şekil bir yay halinde görülür. Gökkuşağında 7 farklı renk görülebilir. Bunlar kırmızı, turuncu, yeşil, mavi ve mordur.

Çıplak gözle fark edilmesi zor da olsa gökkuşağının bir çok türü mevcuttur. Bunların çoğu bilimsel inceleme ile birbirinden ayrılabilir.

Birinci gökkuşağı denen tür en çok rastlanan gökkuşağıdır. Bu gökkuşağını diğer türlerden ayıran temel fark kırmızının dış tarafta morun ise iç tarafta olmasıdır. Renkler bir sıra ile dizilir. Sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve mor görülür.

İkinci gökkuşağı çok az görülen bir istisnadır. İkinci gökkuşağının ışığı birinciye göre oldukça azdır. Bu gökkuşağında kırmızı en işte, mor ise en dıştadır. Renkler dıştan içe mor, mavi , turkuaz, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olarak dizilir.

gökkuşağı nasıl oluşur

Bunların dışında küçük kuşaklar da mevcuttur. Bunların bazılarında sadece kırmızı, bazılarında ise kırmızı-yeşil renk bandı görülür. Çoğunlukla büyük gökkuşaklarının içinde bulunurlar.

Gökkuşağının büyük olması damlaların da büyük olması ile bağıntılıdır. Büyük damlaların meydana getirdiği kuşaklar daha parlak ve renk ayrımı belirgin olanlardır.

Gökkuşağı yeryüzünden bir kuşak şeklinde görülür. Ancak bir uçaktan veya dağ tepesinden gökkuşağı  konisi denilen çember şeklinde seçilebilir.

Gökkuşağı ile ilgili en bilinen efsane kuşağın bittiği yerde bir hazine olduğudur. Bazı bölgelerde gökkuşağının altından geçmenin cinsiyet değiştirme ile sonuçlandığına inanılır.