Kargaların zekası

Kargaların zekası

Uzaktan bakıldığı zaman çoğu insana çirkin gelen ve sesi kulak tırmalayan kargaların zekası oldukça yüksektir.
0.0 (0 oy)
Çoğu insana çirkin ve sevimsiz gelen kargaların zekalarının yüksekliği pek bilinen bir gerçek değildir.

Oysa kargalar tüm çirkinliklerine rağmen bilim adamlarına göre en zeki kuş türlerinin başında geliyor.

Kargalar, kas koordinasyonuna sahip kuş türlerindendir. Kuşlarda ender görülen bu özellik ile kargalar, basit düzeyde araç–gereç kullanımı konusunda yeteneklidir.

Bu da kargaların mekanik zekaya sahip olduklarını gösteriyor. Kargaların zekasının diğer bir göstergesi de kendi türleri arasında şakalaşıyor olmaları.

Karga Zekası

Kargalar toplu haldeyken birbirlerine şaka yapıyorlar ve bunun için üstün bir zeka kabiliyeti sergiliyorlar.

Koloniler halinde yaşamayı tercih eden kargalar, diğer koloni kargaları ile çok farklı ve özel bir dille konuşuyor.

Yapılan bilimsel deneylerde kargalar istenilen kaptan yiyeceğini alabiliyor, tüplerden suyunu içebiliyor ve farelerin labirentte dolaşması gibi kendiler için hazırlanan düzenekleri kuralı kuralına uyabiliyor.

Bu da kargaların doğada karşılarına çıkan materyalleri veya bitkileri kendi ihtiyaçlarına en uygun şekilde kullanabildiklerinin bir göstergesidir.

Kargaların zekası üzerine yapılan bilimsel araştırmaların en ilginci ise zekalarının kalıtımsal olarak nesilden nesile aktarılıyor olması