Mısır silajı ile kış beslenmesi güvencede

Mısır silajı ile kış beslenmesi güvencede

Yeşil sulu bitkilerin havasız ortamlarda fermantasyonu ile elde edilen yemlere silaj adı verilmektedir.
0.0 (0 oy)

Yeşil otların bulunmadığı kış aylarında hayvanlarımıza yeşil, sulu ve ekonomik olarak verebileceğimiz en önemli kaba yem silajdır. En kaliteli, kolay yapılabilen, ekonomik ve besin değeri yüksek silaj mısır bitkisinden yapılır. Mısır bitkisinin tüm toprak üstü aksamından silaj yapılarak yararlanılmaktadır. http://www.silajlikmisir.org silajlık mısırın ekim zamanı ana ürün olarak Nisan-Mayıs, ikinci ürün olarak Haziran-Temmuz ayları olarak değerlendiriyor. Toprak üstü aksamı çok olduğundan bolca sulanması gereken Hbir bitkidir. Toprak hazırlanıp ekim yapıldıktan sonra, gübreleme, çapalama ve sulama gibi bakımları bilinçli bir şekilde yapılırsa yüksek verim almak daha da kolaylaşır. Mısır bitkisi ekim yapıldıktan 3 ay sonra silaj yapmaya uygun hale gelmektedir. Bu dönemde mısır daneleri süt olumu döneminden hamur olumu dönemine geçmektedir. Mısır hasat edildikten sonra silolara doldurulur. Silo hayvan ahırlarına yakın bir yerde olmalıdır. Hasat yapılan mısır en kısa sürede silolara doldurulmalıdır. Mısırlar silolara tabakalar halinde doldurulur ve her tabaka traktör yardımıyla iyice sıkıştırılır. Sıkıştırılma işlemi bittikten sonra da plastik bir örtüyle üzerleri iyice örtülür. Silonun kesinlikle hava almaması gerekir. Havasız ortamda 2 ay kadar bekletilen mısırlar, bu süre sonunda hayvanlara yedirilmeye hazır hale gelmektedir. Silaj yem hayvanların günlük ihtiyacı kadar silodan alınır ve alınan yer tekrar örtüyle kapatılır. Silaj yem yeşil otların bulunmadığı zamanlarda hayvanların iyi ve ucuz beslenmelerini sağlar. Silaj yem yapılan bitkinin besin değeri kaybolmaz. Bu yüzden hayvanlar severek silaj yem yiyebilir. Et ve süt hayvancılığında verimin artması hayvanların dengeli ve sağlıklı beslenmeleriyle olur. Bu yüzden silaj yem ülkemizde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda silajlık mısır üretiminde de her geçen yıl büyük bir artış yaşanmaktadır. Silaj yem sayesinde hayvanların kış beslenmeleri güvence altına alınmış olmaktadır.