Php ile rastgele(random) sayı ve şifre üretmek

Php ile rastgele(random) sayı ve şifre üretmek

Php ile random yani rastgele sayılar ve şifreler üretmek için izlemeniz gereken adımları sizlere açıklıyoruz.
3.0 (1 oy)
Rastgele Şifre

Web programlamanın herhangi bir alanında rastgele sayıya ihtiyacınız olabilir. Örneğin resim adı ya da kullanıcı id'si oluştururken. Php ile rastgele sayı üretmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz: Kod echo rand(1,999999999); Rastgele sayımızı değişkene alalım $sayi = rand(1,99999999); echo $sayi Rastgele sayı fonksiyonu function sayi() { return rand(1,999999999); }   Rastgele Şifre Oluşturma Fonksiyon adımız rastgele_sifre() ve () arasına kaç karakter uzunluğunda bir şifre oluşturmak istiyorsanız girebilirsiniz. function rastgele_sifre($num) { $alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ0123456789"; $pass = array(); $alphaLength = strlen($alphabet) - 1; for ($i = 0; $i < $num; $i++) { $n = rand(0, $alphaLength); $pass[] = $alphabet[$n]; } return implode($pass); } Yukarıdaki kod için örnek bir kullanım echo rastgele_sifre(10); Bu kodda 10 karakterli bir şifre belirledik. Not: Tüm bu kodlarıtagları arasına almayı unutmayın.