Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Sabah Namazı Nasıl Kılınır

Namaz türleri farz, sünnet, vacip ve müstehab olarak farklı kısımlara ayrılırlar. İki, üç ve dört rekat şeklinde kılınan namazlardan önemli olanlarndan birisi de sabah namazlarıdır.
1.0 (1 oy)
namazda secdeye varan çocuk

Bilindiği üzere namazlar farz,  sünnet, vacip,  müstehab kısımlarına ayrılmaktadır. İki, üç, dört rekâtlar şeklinde eda edilmektedirler.  Namazlar farzlarına, sünnet, vacip, müstehab adabına riayet edilerek şöyle kılınır:


Sabah Namazı

Sabah namazı önce iki rekât sünnet ve hemen sonra iki rekât farz olacak şekilde şöyle kılınır; sabah namazının iki rekât sünnetini kılmak için önce niyet edilir “ Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.”  diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. Ondan sonra eller bağlanır ve "Sübhaneke suresi” okunur.  Arkasından "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" diyerek, besmele çekilir, Fatiha suresi okunur sonra "Amîn" denir ve bir miktar daha Kur'an okunur (zamlı sure).  Arkasından "Allahu Ekber" deyip rükûa varılır. Bu halde en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azîm" denir. Sonra "Semiallahülimen hamideh" denilerek ayağa kalkılır. Ayakta "Allahümme rabbena ve lekelhamd" denilir . Ondan sonra "Allahu Ekber"  diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ"  denir.  Sonra "Allahu Ekber" denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı durulur. Yine "Allahu Ekber" denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denilir. Bununla bir rekât bitmiş olur.


Bu ikinci secde arkasından "Allahu Ekber" denilerek ikinci rekata kalkılır. Tam ayakta iken yalnız besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir miktar daha Kur'an okunur. Birinci rekatta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ve buna “ tahiyyat oturuşu” denir. Burada "Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Barik, Rabbena atina"  diyerek dualar sonuna kadar okunur. Sonra "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek önce sağ tarafa sonra,  yine "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece iki rekâtlı sünnet namazı bitmiş olur.


Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.


Sabah Namazının farzı iki rekât ve şu şekildedir: Önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere kamet veya kaamet getirilir. Kamet ( Ezandan farklı olarak yalnızca Hayya alel-felah’tan sonra “Kad kaameti's-Salah” okunmasıdır). Hemen sonra "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya " diye niyet edilir. Ardından eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir getirilerek namaza başlanır ve eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde anlatıldığı gibi iki rekât kılınır ve sabah namazının farzı tamamlanmış olur. Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fatiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunması Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünnetidir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayet olarak bilinir. Bununla beraber üç kısa ayetin de okunabilmesi caizdir. Vaktin dar olduğu zamanlarda az ayet okunur. Hatta dar vakitte, yalnız Fatiha ile veya birkaç ayet ile yetinilebilir.( Ayrıntılı bilgileri araştırınız).


İmam ile birlikte kılarken, ayakta iken imam içinden okusa da, yüksek sesle okusa da, cemaat bir şey okumaz. Yalnız, birinci rekâtta, Sübhâneke okunur.  İmam, yüksek sesle Fatiha’yı bitirdiğinde, cemaat yavaşça "âmîn" der. Yüksek sesle söylenmesi hoş değildir. Rükû’dan kalkarken, imam  "Semi’allahü limen hamideh" deyince, cemaat yalnız, "Rabbenâ lekel hamd" der. Sonra eğilirken "Allahü ekber" diyerek, imâmla birlikte cemaat de secdeye gider. Rükûda ve secdede yalnız başınaymış gibi devam edilir namaza, imam’ın selamı duyulana kadar.