Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır

Yatsı namazı ilk 4 rekat sünneti şeklinde öğle namazının ilk sünneti gibi kılınabilen bir namazdır.
0.0 (0 oy)
namazda secdeye varan çocuk
Yatsı namazı 13 rekâttır.  İlk 4 rekât sünnet sonraki 4 rekât farz ve sonraki 2 rekât sünnetidir, son sünnetten sonra 3 rekâtta vitir namazı kılınır vitir namazı vacip hükmündedir.

Yatsı namazının ilk 4 rekât sünneti şekilde tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır: Önce namazlara başlarken her zaman ki gibi niyet ediyoruz “ Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya” şeklinde edebiliriz. Ardından tekbir “ Allah-u Ekbêr” alarak yatsı namazının ilk sünnetine başlanır. Tekbirden sonra ellerin bağlanması ile birlikte “subhaneke” okunur ve hemen ardından euzu besmele çekilir ve “Fatiha” okunur. Yukarıda da belirtildiği gibi bir sûre okunur. Ardından tekbir alınarak rukûya gidilir. Rukû ; elleri dizlere koyarak eğilmedir ve bu haldeyken “Sübhane Rabbiye'l-Azîm” en az 3 kez söylenir. “Semiallahülimen hamideh” denilerek rukûdan kalkılır ve “ Rabbena lekel hamd” denir. Tekrar tekbir getirilerek bu sefer secdeye gidilir. Secde; yüzükoyun dizler kırılarak yüzü yere koymadır. Ve burada “Sübhane Rabbiyel'alâ” en az 3 kez söylenir. Tekbir alınarak doğruluruz(oturduğumuz yerde) ve tekrar tekbir ile secdeye gideriz tekrar 3 kez “Sübhane Rabbiyel'alâ” okunur ve tekbir ile birlikte ayağa kalkılır. 1. Rekat bitmiş oldu bu şekilde ve 2. Rekata kalkmış olduk. 2. Rekâtta birinciden farklı olarak  “sübhaneke” okunmaz ve besmele çekilerek “Fatiha” okunur ve aynen 1. Rekatta olduğu gibi namaz kılınır. Yalnız 2. Rekâtın sonunda secdeye ikinci kez gittikten sonra tekbir getirilir ve sadece doğruluruz oturduğumuz yerde. Buradaki oturuş “tahiyyat” oturuşudur. Yani sünnetin ilk iki rekâtını eda ettiğimiz anlamına gelir. Tahiyyatta iken miraç gecesinin bir hediyesi olan “Et-tahiyyatu” suresi okunur. Sure bittiğinde “salli ve barik” sureleri de okunur ve sonra tekbir ile 3. Rekata kalkılır. Ve tıpkı ikinci rekâta başladığımız gibi besmele ve Fatiha ile namazın 3. Rekâtına başlarız. Tıpkı ilk iki rekatta ki gibi namaza devam ederiz yalnız 3. Rekata başlarken “sübhaneke” okunmaz Fatihadan bir sure okunur ve tekbir ile rukûya gidilir.3. rekatta bitince 4. Rekata kalkılır ve tıpku diğer rekatlarda olduğu gibi secdeye gidilir ikinci kez secdeden doğrulurken artık son oturuş olduğundan kalkılmaz ve “Et- tahiyyatu ardından Sallî ve Barîk ve Rabbena Atîna “ okunur ve selam verilir ( esselamu aleyküm ve rahmetullah) önce sağa sonra sola. Ve bu şekilde yatsı namazının ilk sünneti tamamlanmış olur.

Yatsı namazının 4 rekat farzı da aynı şekilde kılınır. Fakat bazı farklılıklar söz konusudur onlardan bahsedelim. Yatsı namazının farzına başlamadan önce ikamet getirilir. Ezan okunur. Ezandan farklı olarak yalnızca Hayya alel-felah’tan sonra “Kad kaameti's-Salah” okunmasıdır ikamet. Daha sonra niyet edilir. “niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya” şeklinde edebilirsiniz. Niyetten sonra tıpkı ilk sünnette ki gibi namazınızı kılabilirsiniz. İlk oturuştan sonra Fatiha’dan sonra bir sure okunmadan namaza devam edilir farklı olarak ve oturuşta “sallî-barîk” okunmaz.

Yatsı namazının son sünneti de tıpkı farz namazının ilk iki rekâtı gibi kılınarak eda edilebilir ilk oturuşta “Et-tahiyyatu, salli-barik ve Rabbena atîna” okunup selam verilir.

Son olarak vitir namazı için niyet edilir. Vitir namazı 3 rekattır şu şekilde kılınır. İlk iki rekat tıpkı 2 rekat sünnet gibi kılınır. İlk oturuş tamamlandıktan sonra ayakta Fatiha okunduktan sonra tekbir alınır ve eller yana salınır burada rukûya gitmeyiz. Tekbirden sonra eller tekrar bağlanır ve “kunut duaları” okunduktan sonra tıpkı önceki namazlardaki namaza devam eder son rekatı da bitiririz.

Dilimiz sürçüp yanlış kelam ettiysek Rabbimiz bizi bağışlasın.